dane kontaktowe

Grafika tytułowa na stronę

Odnośnik do dziennika elektronicznego Vulcan       bip        Galeria

Deklaracja dostępności Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Gliwicach

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Gliwicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1. filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • 2. brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 • 3. zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Adam Żak.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 322342537

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Gliwicach
 • Adres: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Gliwicach
  Ul. Wrzosowa 14
  44-109 Gliwice
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 322342537

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, budynek Szkoły Podstawowej nr 32 w Gliwicach

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla klientów dostępne jest główne wejście od ul. Wrzosowej. Wejście nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.  Brak dostępu dla osób na wózkach. Brak wind.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku nie zastosowano pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Przy wejściu głównym od ul. Wrzosowej dyżuruje pracownik szkoły. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. W okolicy budynku brak jest miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, budynek Przedszkola Miejskiego nr 34 w Gliwicach, ul. Chatka Puchatka 9

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla klientów dostępne jest główne wejście od ul. Chatka Puchatka. Wejście jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach – platforma Delta. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dostęp dla osób na wózkach jest tylko na parterze. Brak toalet dla niepełnosprawnych. Brak wind.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku, poza platformą przy wejściu, nie zastosowano innych platform, pochylni, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Przy wejściu głównym dyżuruje pracownik szkoły. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. W okolicy budynku brak jest miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.