dane kontaktowe

Grafika tytułowa na stronę

Odnośnik do dziennika elektronicznego Vulcan       bip        Galeria

W roku szkolnym 2023/2024 egzamin na kartę rowerową odbywać się będzie w dniach:

21 maja 2024 - część teoretycza,

29 maja 2024 - poprawa części teoretycznej,

6 czerwca 2024 - część praktyczna.

 

 

Oto kilka informacji dotyczących tego wydarzenia:

1. Zakres zagadnień obowiązujących do tego egzaminu oraz zakres znaków drogowych znajduje się poniżej:

                      Wykaz zagadnień

                      Zakres znaków drogowych

                      Zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych, UTO i UWR - skrót

2. Egzamin odbywać się będzie w dwóch etapach: teoretycznym oraz praktycznym. Do etapu praktycznego dopuszczone są osoby, które zdały etap teoretyczny

3. Zarówno etap teoretyczny, jak i praktyczny odbywać się będzie na terenie naszej Szkoły w czasie zajęć lekcyjnych.

4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami:

          a. Wynik części teoretycznej egzaminu uznaje się za pozytywny jeżeli osoba zdająca egzamin uzyskała co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania.

          b. Wynik części praktycznej egzaminu uznaje się za pozytywny jeżeli osoba zdająca egzamin wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.

5. Egzamin nie jest obowiązkowy, lecz gorąco do niego zachęcamy :)

6. Przed egzaminem uczennice i uczniowie będą musieli wypełnić kartę egzaminacyjną, którą otrzymają na zajęciach technicznych. Wypełnioną kartę należy oddać Panu Adamowi Żakowi.

 

Poniżej znajdują się odnośniki do miejsc w Internecie, które pomogą Wam w nauce:

Zasady poruszania się po drogach, prezentacja Policji w Kielcach

Zasady poruszania się na rowerze (przykładowy tor przeszkód), prezentacja Policji w Kielcach

Testy na kartę rowerową przygotowane przez Polski Związek Motorowy

Testy do nauki

Platforma kartarowerowa.net umożliwiająca naukę w formie rozwiązywania quizów (każdy uczeń posiada założone konto z danymi logowania otrzymanymi w czasie zajęć techniki w czwartej klasie)

Zbiór prezentacji opublikowanych przez Policję Małopolską

Film reguła prawej strony

Film znaki drogowe pionowe

 

Materiały interaktywne i quizy

podział znaków drogowych

znaki ostrzegawcze

znaki informacyjne

znaki nakazu

znaki zakazu

znaki poziome

manewry na drodze

manewry na drodze – cz2