dane kontaktowe

Grafika tytułowa na stronę

Odnośnik do dziennika elektronicznego Vulcan       bip        Galeria

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 32 w ZSP 9 informuje, że uczniowie klas  I - VIII  otrzymują bezpłatne podręczniki (tj. będą mogli wypożyczyć je z biblioteki szkolnej na ogólnych zasadach).  Nie dotyczy to podręczników do religii i języka niemieckiego nauczanego, jako język mniejszości narodowej - kupują je rodzice.

Wykaz podręczników i materiałów ćwiczeniowych w Szkole Podstawowej nr 32 im. Wojska Polskiego w Gliwicach w roku szkolnym 2023/2024

Podręczniki do religii

Kl I         "Poznaję Boży świat” - (jednocześnie pełni funkcję ćwiczeń), Wyd. "Jedność", KIelce

KL. II      "Odkrywam Królestwo Boże\" - podręcznik dla klasy 2 /tylko jedna książka" Wyd. "Jedność" , Kielce

Kl. III      "Poznaję Jezusa" - podręcznik do kl. 3 + ćwiczenia, wyd. Jedność, KIelce

Kl.IV       "Odkrywam życie z Jezusem" - podręcznik + ćwiczenia, wyd. "Jedność" - Kielce. (NOWOŚĆ)

Kl.V        "Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” - podrecznik kl. 5 + ćwiczenia (ten sam tytuł), wyd. "Jedność", Kielce

Kl.VI       "Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno" - podręcznik + ćwiczenia o tym samym tytule. wyd. "Jedność" , KIelce

Kl.VII       w tych klasach podręcznik nie będzie wymagany

Kl. VIII     w tych klasach podręcznik nie będzie wymagany

Podręczniki do nauki języka niemieckiego, jako języka mniejszości narodowej:


Kl. I        Ich und du 1 + ćwiczenia

Kl.II        Ich und du 2 + ćwiczenia

Kl.III       Ich und du 3 + ćwiczenia

Kl.IV      Wir Smart 1 + ćwiczenia rozbudowane

Kl.V       Wir Smart 2 + ćwiczenia rozbudowane (kontynuacja) 

Kl. VI     Wir Smart 3 + ćwiczenia rozbudowane kontynuacja