dane kontaktowe

Grafika tytułowa na stronę

Odnośnik do dziennika elektronicznego Vulcan       bip        Galeria

Informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty

 

Zbliża się termin rozpoczęcia rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. W tym roku rekrutacja rozpoczęła się 13 maja.

Kolejny raz w Gliwicach rekrutacja będzie wspomagana elektronicznie.

Kandydaci starający się o przyjęcie do pierwszych klas oraz ich rodzice/opiekunowie już niebawem będą mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną większości śląskich szkół ponadpodstawowych (w tym gliwickich).

Od 13 maja 2024 roku na stronie internetowej https://slaskie.edu.com.pl kandydaci starający się o przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w roku 2024/2025 znajdą aktualną ofertę ww. szkół. Przez tę samą stronę kandydaci będą się rejestrowali i składali podania do wybranych szkół.

Link do rekrutacji dla ósmoklasistów:

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.xhtml

Jednocześnie przypominamy, że postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych jest przeprowadzane w terminach określonych przez właściwego kuratora oświaty.
Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach

Link do strony KO:

https://kuratorium.katowice.pl/index.php/rekrutacja/szkoly-ponadpodstawowe-komunikaty/terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-do-publicznych-szkol-ponadpodstawowych-na-terenie-wojewodztwa-slaskiego-na-rok-szkolny-2024-2025/