dane kontaktowe

Grafika tytułowa na stronę

Odnośnik do dziennika elektronicznego Vulcan       bip        Galeria

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2023
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2023 - 1 stycznia 2024
Ferie zimowe 29 stycznia - 11 lutego 2024
Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca - 2 kwietnia 2024
   
Egzaminy ósmoklasisty

14 maja 2024 - j. polski
15 maja 2024 - matematyka
16 maja 2024 - j. obcy nowożytny

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 listopada 2023
1 maja 2024
3 maja 2024
30 maja 2024
oraz dla klas I- VII dni, w których odbywa się egzamin ósmoklasisty

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

3 listopada 2023
29 kwietnia 2024
30 kwietnia 2024
2 maja 2024
31 maja 2024

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2024
Ferie letnie 24 czerwca - 31 sierpnia 2023
   
Zebrania z rodzicami - godz. 17:00 lub 18:00 (środa) 13 września 2023
24 stycznia 2024
8 maja 2024
   
Konsultacje od 16:30 do 18:00 (środa) 13 grudnia 2023
20 marca 2024
   
Konferencja po I półroczu 19 stycznia 2024
Konferencja po II półroczu 14 czerwca 2024