dane kontaktowe

Grafika tytułowa na stronę

Odnośnik do dziennika elektronicznego Vulcan       bip        Galeria

CENNIK (OD 01.09.2019 r. wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Gliwicach

(cena za 1 godzinę zegarową najmu – brutto)*

SALA GIMNASTYCZNA

- wynajem komercyjny: 95 zł

SALA LEKCYJNA

- wynajem komercyjny: 55 zł

SALA KOMPUTEROWA

- wynajem komercyjny: 105 zł

STOŁÓWKA (ŚWIETLICA)

- wynajem komercyjny: 95 zł

BASEN KĄPIELOWY

- wynajem komercyjny z ratownikiem 180 zł

- wynajem komercyjny bez ratownika 170 zł

GABINET HIGIENISTKI SZKOLNEJ

- działalność wykonywana na rzecz uczniów 5 zł

Pomieszczenia i powierzchnia użytkowa (działalność gospodarcza, cele komercyjne): 25,00 zł za 1 m²

UWAGA!!!

Podane stawki najmu można obniżyć do poziomu:

  1. 25% w przypadku prowadzenia zajęć i organizacji imprez dla dzieci i młodzieży szkolnej, których organizatorem są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione na stronie „Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych” – gcop.gliwice.pl w zakładce: Gliwickiego organizacje/Baza organizacji, działające na rzecz jego mieszkańców i nie działające w celu osiągnięcia zysku.
  2. 50% w przypadku prowadzenia zajęć dla osób dorosłych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione na stronie „Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych” – gcop.gliwice.pl w zakładce: Gliwickie organizacje/Baza organizacji, działające na rzecz jego mieszkańców i nie działające w celu osiągnięcia zysku.
  3. 75% w przypadku wynajmu pomieszczeń i powierzchni w wymiarze przekraczającym 200 godzin/rok (dla stawek najmu ustalonych z odpłatnością godzinową). Obniżka nie łączy się z pkt 1 i 2.

*Przyjmuje się 0,5 godziny zegarowej, jako minimalny czas wynajmu pomieszczenia.