dane kontaktowe

Grafika tytułowa na stronę

Odnośnik do dziennika elektronicznego Vulcan       bip        Galeria

Wymagania przedmiotowe

 

Kształcenie zintegrowane

Religia kl. I-III

Religia kl. 3,4,5,7

Religia kl. 6

Religia kl. 7

Religia kl. 8

Etyka kl. II-III

Język polski

Matematyka

Język angielski - klasy I-III

Język angielski - klasy IV - VIII

Język niemiecki kl. I-III

Język niemiecki kl. IV-VI

Język niemiecki VII-VIII

Język francuski kl. VII

Język francuski kl. VIII

Język francuski - kryteria oceniania

Historia kl. 4-7

Historia Niemiec

Historia kl. 8, WOS,

Przyroda kl. 4

Biologia kl 5

Biologia kl 6

Biologia kl 7

Biologia kl 8

Geograłia

Fizyka

Chemia

Plastyka

Technika i informatyka - ocenianie

Technika - wymagania

Informatyka - wymagania

Wychowanie fizyczne - kryteria

Wychowanie fizyczne - wymagania

Muzyka

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa - kryteria oceniania

Dostosowanie kryteriów oceniania dla uczniów cudzoziemskich

Program wychowania do życia w rodzinie kl. 4

Program wychowania do życia w rodzinie kl. 5

Program wychowania do życia w rodzinie kl. 6

Program wychowania do życia w rodzinie kl. 7

Program wychowania do życia w rodzinie kl. 8